Dobranici Daniel

primar

Primarul conduce activitatea Primăriei comunei Delești şi a instituţiilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului.

Birlescu Doru

viceprimar

Viceprimarul îndeplineşte atribuţiile delegate prin act administrativ de primarul comunei şi asigură coordonarea compartimentelor subordonate conform organigramei instituţiei.

Așoltanei Dumitru

secretar

Îndeplineşte atribuţiile din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, coordonează activitatea compartimentelor subordonate.

RUTI - Registrul Unic al Transparenței Intereselor
RUTI - Registrul Unic al Transparenței Intereselor
Close Search Window