Ca parte a comunității europene, comuna Delești trebuie să adopte și să implementeze o viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu. Strategia de Dezvoltare Locală constituie un document de importanță majoră pentru administrația publică locală, în vederea proiectarii principalelor direcții de dezvoltare ale comunei, în acord cu strategiile de dezvoltare regională și națională, cu directivele, valorile și principiile europene.

Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de soluții posibile, aplicarea soluțiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat, cel mai potrivit, în politica de dezvoltare locală pentru ridicarea standardului de viață al cetățenilor comunității.

Odată elaborată o astfel de strategie, este mult mai ușor de stabilit o ordine de priorități si de alocare optimă a resurselor financiare care, întotdeauna sunt insuficiente. De asemenea, pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene.

OBIECTIVE

Obiectivul strategiei de dezvoltare constă în stabilirea cadrului general de dezvoltare a comunei Delești, prin crearea condițiilor necesare pentru creșterea capacității sale economico-sociale, pe termen scurt și mediu.

SCOP

Scopul principal al acestei strategii este de a stabili cadrul strategic de dezvoltare durabilă a comunei, în contextul noilor direcții prioritare trasate la nivel european.

Comments are closed.

Close Search Window