TERMENI ȘI CONDIȚII

OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Accesul și utilizarea site-ului www.delesti.ro (denumit în continuare „site”) se fac cu respectarea termenilor și condițiilor de mai jos.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul site-ului nostru, vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Primăria comunei Albești nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații folosind pagina de contact a site-ului.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului;
  • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul “așa cum este” si “așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

Nu avem nicio obligație de a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

DISPONIBILITATE ȘI DEFECTE

Utilizatorii vor accepta următoarele condiții:

  • să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
  • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
  • să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizați site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcate Termenii și condițiile.

CONDIȚII DE FOLOSIRE A INFORMAȚIILOR DE PE SITE

Puteți prelua, citi sau imprima orice informație de pe acest site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținute în orice informație pe care o preluați de pe site. Totuși, nu aveți dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Primăriei comunei Albești.

De asemenea, trebuie să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

LEGISLAȚIE

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Comments are closed.

Close Search Window